Vem äger hunden?

Svar:
Personen med diabetes (föraren) äger sin hund och står för alla omkostnader för sin hund. Efter godkänd examen kan föraren söka ersättning för hundens omkostnader via Försäkringskassans handikappersättning.