Vad behöver jag bifoga min ansökan?

Svar:
Läkarintyg som bekräftar en eller flera diagnoser hos föraren, BPH- eller MH-protokoll, kopia av hundens höftleds- och armbågsröntgen samt kopia av ev. undersökning gällande rasbundna sjukdomar.