Vad krävs för att ha certifierad tjänstehund i SoS?

Svar:
Under hela hundens tjänstgöringstid måste friskintyg från veterinär lämnas årligen samt att ekipaget måste delta i SoS årsprov för att säkerställa att de upprätthåller sina kunskaper enligt SoS och därmed också ADEu: s standard.

Det krävs att man är medlem i förbundet, vilket ger möjlighet att delta i de läger, gruppträningar och övriga aktiviteter som arrangeras.

Därutöver har förare att följa förbundets stadgar, policy samt förar- och täckesavtal för att inte cerifieringen ska dras tillbaka.