När gör man sitt examensprov?

Svar:
12 till 18 månader efter inprovningen genomgår ekipaget ett examensprov som de måste klara för att hunden ska bli godkänd "Diabeteshund" och få sitt gula tjänstetäcke.