Vilka hälsokrav på hunden finns?

Svar:
Hunden ska vara höftledsröntgad med resultat A, B eller C med dispens samt vara armbågsröntgad utan anmärkning.

Därutöver ska hunden vara undersökt för eventuella rasbundna sjukdomar utan anmärkning.