Hur kommer man i gång med utbildningen?

Svar:
Via SoS kansli beställer du ansökningshandlingar som du fyller i och returnerar. Vårt kansli sköts av Karin Ekdahl. Hit är ALLA välkomna att ringa för frågor m.m.

Kansliets telefontider är måndag, onsdag och fredag kl. 10.00 – 12.00

Adress:
Svenska Service- och Signalhundsförbundet
c/o Karin Ekdahl
Skrivarevägen 5
284 34 Perstorp
Tel: 0435-341 30
kansli@soshund.se
Efter SoS godkännande av ansökan kallas ekipaget till en inprovningsdag, vilken innehåller såväl funktions- som samarbetstest, där vi bl.a. tittar på hur hunden är bland människor och hundar.

Inprovningen bedöms av två SoS instruktörer.