Vad kostar det?

Svar:
Det kostar c:a 45 - 50 000 Sek. Det täcker bland annat kostnader för administration, utbildningar, instruktörens lön samt resor för instruktören.

Väljer man en vuxen grundutbildad hund blir kostnaden givetvis högre för inköpet av hunden men utbildningskostnaden blir densamma.