Vilka krav ställs på en person som vill utbilda en "Diabeteshund"?

Svar: Det viktigaste kravet är att föraren har en dokumenterad diabetes som ger ett behov av att hunden underlättar i vardagen.

Föraren ska därutöver ha ett genuint hundintresse och vara villig att avsätta tid för hundträning framledes under hela hundens tjänstetid.