Hur säkerhetsställer man att hunden bibehåller sin kunskap?

Svar:
Efter examen gör ekipaget prov varje år hunden är i tjänst, där förbundet kontrollerar hundens kunskaper.

För att klara av arbetet som tjänstehund krävs att hunden är fullt frisk och i god fysisk form.

Därför lämnar föraren årligen ett friskintyg från veterinär inför årsprovet.