Varför tar det så lång tid?

Svar: Det behövs tid för att hunden ska hinna lära sig och mogna med sina nya uppgifter och få erfarenhet av att ha koll i alla olika situationer oavsett vad som händer.

Även föraren behöver tid för att lära sig att använda sin hund som en hjälp i vardagen.