Vad betyder hundens röda/gula täcke?

Svar: Det finns två typer av tjänstetäcken, röda för ekipage under utbildning och gula för examinerade ekipage. Även en hund med rött täcke är i tjänst och utrustad med ett ID kort.

Det röda utbildningstäcket utdelas av instruktören när ekipaget bedöms redo för att träna själv i offentliga miljöer.

Tack vare att SoS är ackrediterade av ADEu, så ger vårt tjänstetäcke även hunden status som assistanshund i övriga europeiska länder.