Hur går utbildningen till?

Svar:
Efter godkänd inprovning, utser styrelsen en personlig instruktör till ekipaget.

Utbildningen sker enligt SoS utarbetade utbildningsplan som följer ADEu: s standard.

Instruktören och föraren går gemensamt igenom vilka saker som ska tränas och var träningarna ska ske. Det är varierad träning i hemmiljö och på olika platser ute i samhället.

Under utbildningstiden genomgår förare och hund en förarutbildning på internat tillsammans med andra ekipage under utbildning.