Vad gör en "Diabeteshund"?

Svar: "Diabeteshundar" är alarmerande servicehundar som hjälper människor med diabetes att hålla reda på blodsockernivån.

Hundarna specialtränas genom att de får lära sig att markera då blodsockret blir för lågt eller för högt.

Hunden lärs även att vid behov hämta t.ex. hundägarens blodsockermätare, samt att larma vid en eventuell krissituation.