Hur bekostas utbildningen?

Svar:
Utbildningen kan bekostas av kommun eller landsting, men kan även finansieras genom privata medel genom att hundägaren själv söker medel från fonder och sponsorer.