Vem tränar hunden?

Svar
: Föraren, och om det är yngre barn någon i dess närhet, t.ex. föräldern. Träningen sker under handledning av SoS-instruktör om c:a 40 timmar.

Då föraren är den viktigaste resursen under utbildningen kan man beräkna att man som förare behöver lägga minst 200 timmar på egen träning, dagligen i korta pass, av sin hund under hela utbildningstiden.